Vedlegg 2 – Oversikt over avdelingsinndeling og saksområder

 

Sivilombudsmannen

 

1. avdeling

Trygd
Skatt
Toll
Merverdiavgift
Statlige særavgifter

 

2. avdeling

Utlendingssaker
Fengselsforhold
Sykehus og helse
Politi
Påtaleforhold

 

3. avdeling

Barnevern
Barnehager
Bostøtte
Erstatningsordninger
Familie og person
Fri rettshjelp
Skoler og universiteter
Sosiale tjenester
Veitrafikk
Studiefinansiering

 

4. avdeling

Bygg og plan
Fiske og fangst
Forurensning
Fredning og vern
Kart og deling
Konkurranseforhold
Landbruk
Naturskade
Refusjon og erstatning

 

5. avdeling

Offentlighet og innsyn
Tilsetting og tjenesteforhold
Løyve og næring
Kommunale avgifter
Kommunikasjon
Offentlige registre
Offentlige innkjøp
Sjøfart og luftfart

 

Administrativ  enhet

Personal
Økonomi
Arkiv
Bibliotek
Resepsjon
Kontortjenester
IT
Web
Generell drift