Årsmeldinger for 2020 overlevert Stortinget

Sivilombudsmannen avgir hvert år to meldinger til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året.

Til årsmeldingene

I dag fant overleveringen av årsmeldingene sted som et digitalt møte mellom Stortingets andre visepresident Morten Wold og sivilombudsmann Hanne Harlem.

Andre visepresident Morten Wold har mottatt årsmeldingen fra Sivilombudsmannen
Andre visepresident Morten Wold har mottatt årsmeldingen fra Sivilombudsmannen. Foto: Erik Thompson/Stortinget

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å arbeide for at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett mot den enkelte borger. Det gjøres ved å undersøke saker der borgere mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen og som forebyggende mekanisme etter FNs torturkonvensjon.

Årsmeldingene

Dokument 4 er en generell årsmelding for virksomheten til Sivilombudsmannen og for klagebehandlingen og saker der forvaltningen kritiseres.

Dokument 4:1 redegjør for Sivilombudsmannens virksomhet under forebyggingsmandatet der oppgaven er å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.

Sivilombudsmann Hanne Harlem. Foto: Mona Ødegård, Sivilombudsmannen
Sivilombudsmann Hanne Harlem. Foto: Mona Ødegård, Sivilombudsmannen

Flere klager til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen i Norge. I 2020 kom det inn 4009 klager på forvaltningen. Antallet klager har økt de siste årene − i 2015 fikk Sivilombudsmannen inn rundt 3000 klager.

 

Dette klager innbyggerne mest på

  • saksbehandlingstid og manglende svar
  • plan og bygg
  • trygd og pensjon
  • ansettelsessaker

Besøk under forebyggingsmandatet

I løpet av 2020 gjennomførte Sivilombudsmannen ti besøk til steder der mennesker er eller kan være fratatt friheten. På grunn av pandemien ble besøkene gjennomført som en kombinasjon av digitale møter og fysiske besøk. For første gang besøkte Sivilombudsmannen også institusjoner for eldre og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.