Beklager uheldig behandling av personopplysninger under fengselsbesøk

 

Under Sivilombudsmannens forebyggingsenhets besøk til Telemark fengsel, avdeling Skien, 2.-4.juni, ble det gjenglemt et dokument med personopplysninger inne på en celle. Dokumentet inneholdt en alfabetisk oversikt over alle innsatte med navn, celleplassering og personnummer.  Det ble senere funnet av den innsatte på cellen. Vedkommende varslet selv fengselsbetjeningen om funnet. Undersøkelser tyder ikke på at dokumentet har blitt kopiert eller på andre måter delt.

Sivilombudsmannens forebyggende enhet mot tortur og umenneskelig behandling har gjennomført samtaler med innsatte, ansatte og helsepersonell ved fengselet. Det var under en samtale med en av de innsatte, dokumentet ble gjenglemt.

– Jeg beklager sterkt hendelsen. Taushetsbelagt informasjon skal behandles med den ytterste varsomhet og det vil bli tatt forhåndsregler for å sikre at noe slikt ikke skal kunne finne sted i fremtiden. Vi har ingen grunn til å tro at informasjonen er kommet ut, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.