Særskilte meldinger

Hvert år gjennomfører Sivilombudet undersøkelser av forvaltningens saksbehandling og myndighetsutøvelse av eget tiltak. Gjennom særskilte meldinger orienterer Sivilombudet Stortinget om noen av disse undersøkelsene.