Særskilte meldinger

Hvert år gjennomfører ombudsmannen undersøkelser av forvaltningens saksbehandling og myndighetsutøvelse av eget tiltak. Gjennom særskilte meldinger orienterer Sivilombudsmannen Stortinget om noen av disse undersøkelsene.