Strategi

Sivilombudets strategi 2023–2024

I Sivilombudets strategiplan er målet at ombudet skal arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Visjonen er å være en kjent og tydelig stemme mot urett, og ombudets verdier kan blant annet oppsummeres i stikkordene troverdig, objektiv og uavhengig, respekt for enkeltmennesket.

Sivilombudets strategiplan, 2023–2024