Særskilte meldingar

Kvart år gjennomfører Sivilombodet undersøkingar av forvaltninga si saksbehandling og myndighetsutføring av eget tiltak. Gjennom særskilte meldingar orienterer Sivilombodet Stortinget om nokon av disse undersøkingane.