Årsmeldingene

Sivilombudet avgir hvert år to meldinger til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året. Den ene, dokument 4, er for klagebehandlingen og for saker der forvaltningen kritiseres. Den andre, dokument 4:1, redegjør for Sivilombudets virksomhet under forebyggingsmandatet.

I årsmeldingene redegjøres det bl.a. for institusjonens alminnelige forhold og for utvalgte forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse, for hvilke steder som er besøkt under forebyggingsmandatet og for viktige funn under disse besøkene.

Trykk på bildet av årsmeldingen under for å komme til hele oversikten.