Om oss

Hvem er Sivilombudet?

Sivilombudet arbeider for at ingen skal utsettes for urett fra forvaltningen, og velges av Stortinget for fire år om gangen. Hanne Harlem ble valgt til sivilombud i 2019. Kontoret ligger i Oslo sentrum, og på kontoret til Sivilombudet jobber det rundt 70 mennesker.

Sivilombudet behandler klager fra enkeltpersoner og kan også ta opp saker på eget initiativ. Du kan lese mer om å klage her: Klage til Sivilombudet

                                                                                                                                        Sivilombud Hanne Harlem

Sivilombudets forebyggingsenhet

Sivilombudet har en egen avdeling, forebyggingsenheten, som jobber for at mennesker som er fratatt friheten behandles på en god og respektfull måte. Å være fratatt friheten kan for eksempel bety at du er på en institusjon mot din egen vilje. Forebyggingsenheten består av flere medarbeidere som besøker fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner, sykehjem, boliger for mennesker med utviklingshemning og barnevernsinstitusjoner.

Gruppebilde av ni personer i yttertøy, fotografert utendørs foran lys murbygning
Forebyggingsenheten sammen med sivilombud Hanne Harlem i 2023. Foto: Mona Ødegård

                                                 

Vi som jobber i forebyggingsenheten har forskjellig bakgrunn. Du kan lese mer om oss her: Medarbeidere i forebyggingsenheten

Sivilombudet vil at alle barn og unge som er på institusjon skal behandles på en god måte. Derfor besøker vi institusjoner der noen må være fordi myndighetene, for eksempel barnevern, politi eller helsevesen, har bestemt at de må være der. Vi sier ikke i fra på forhånd om når vi kommer på besøk. Det gjør vi fordi vi ønsker å få et riktig inntrykk av stedet vi besøker. Vi er helt uavhengige av institusjonenes ansatte og av myndighetene.

Sivilombudet har fått mandatet om å forebygge fra FN og Stortinget. Vi lager en årlig rapport til FN og Stortinget hvor vi skriver om hva vi har gjort det siste året, om institusjoner vi har besøkt og hvilke anbefalinger vi har gitt til disse stedene.

Et eget rådgivende utvalg gir oss råd og innspill i arbeidet. I utvalget sitter flere organisasjoner som har kunnskap om blant annet menneskerettigheter, barn og unge, psykisk helsevern osv. Noen av disse er Amnesty International Norge, Mental Helse Ungdom, Barneombudet og Landsforeningen for Barnevernsbarn. Tre ganger i året har vi møter med det rådgivende utvalget.