Om å klage

Sivilombudet behandler klager fra enkeltpersoner på avgjørelser i det offentlige. En klage kan handle om en avgjørelse, eller vedtak, som er tatt av kommunen, fylket, en skole, Nav, et direktorat eller et departement for å nevne noen. Når du har brukt alle klagemuligheter i forvaltningen og fortsatt mener at vedtaket er feil, kan du klage til Sivilombudet. Dersom du mener at forvaltningen bruker for lang tid på saken din, kan du også klage på dette.

Hvis Sivilombudet mener at forvaltningen har gjort noe feil, vil hun skrive en uttalelse og be det aktuelle forvaltningsorganet om å se på saken på nytt. Uttalelsene er ikke bindende, men forvaltningen følger nesten alltid Sivilombudet.

 

Illustrassjonsbilde, Jente og gutt, ca 12 år, sitter inntil vegg med graffiti, smiler og ser i kamera.

Hvis du vil klage på et vedtak*, kan du enkelt gjøre det ved å bruke Sivilombudets klageskjema,  eller du kan sende et brev til: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo. Vi som jobber i Sivilombudets forebyggingsenhet kan også ta i mot klager når vi er på besøk.

*Et vedtak er en skriftlig avgjørelse som tas av en offentlig myndighet.

 

Hva kan du klage på?

Du kan for eksempel klage hvis du er uenig i det som er bestemt i et vedtak, eller hvis du synes det har gått for lang tid før du får svar.

Når kan du klage?

Før du kan klage til Sivilombudet, må du bruke alle de andre vanlige klagemulighetene i forvaltningen. For eksempel kan man klage til Statsforvalteren på bruk av tvang hvis man er på barnevernsinstitusjon. Hvis man ikke får medhold i klagen hos Statsforvalteren, kan man klage til Sivilombudet.

Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan du skal klage eller hvem du kan klage til? Sjekk Ofte stilte spørsmål på nettsidene, eller ring til Sivilombudet på telefon: 22 82 85 00. Her får du snakke med en jurist som kan gi råd om hvor og hvordan du kan klage.