Rapporter

Etter et besøk skriver vi en rapport om stedet vi har vært. I rapporten kommer vi med anbefalinger om hva som kan gjøres bedre. I disse rapportene er alle samtaler anonymisert. Det betyr at ingen kan vite hvem som har fortalt oss hva. Stedene forebyggingsenheten har besøkt gis i tillegg en frist for å svare Sivilombudet om hvordan de følger opp anbefalingene.

Illustrasjonsbilde, ungdom sitter og trykker på smarttelefon.

Rapporter fra besøk til steder der barn og unge kan være fratatt friheten publiseres fortløpende når de er ferdige.

Følg lenken for å komme til rapporter fra alle forebyggingsenhetens besøk, inkludert institusjoner for voksne og barn og unge. På den siden kan du også lese om hvordan stedene som er besøkt har fulgt opp Sivilombudets anbefalinger.