Særskilte meldingar

Sivilombodet gjennomfører undersøkingar av eige tiltak, av forvaltninga si saksbehandling og myndighetsutføring. Gjennom særskilte meldingar orienterer Sivilombodet Stortinget om nokre av undersøkingane.