Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige
forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte.

Folkemengde

Klage

Sivilombudet undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Klagehjelp til barn og unge

Sivilombudet undersøker klager fra barn og unge som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Torturforebygging

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.

Aktuelt

Alle aktuelle saker

Siste uttalelser

Flere uttalelser

Siste rapporter fra forebyggingsenheten

Flere besøksrapporter

Veiledningshefter fra Sivilombudet

Sivilombudets veiledningshefter og temarapporter er ment å rettlede forvaltningen til riktig saksbehandling på områder der vi erfarer at det ofte skjer feil.