Om Sivilombodet

Sivilombodet er Stortingets ombod for kontroll med forvaltninga. Sivilombodet arbeider for å gjere dei offentlege styresmaktene betre og bidra til at dei respekterer og sikrar menneskerettane.

Les meir

Saksområde for klager

Sivilombodet gjer ei skriftleg etterfølgjande vurdering av klager på forvaltninga. Klagesakene kjem frå dei fleste rettsområda som det offentlege behandlar. I tillegg behandlar Sivilombodet mange klager på lang behandlingstid og manglande svar.

Arbeidsområde under forebyggingsmandatet

Under førebyggingsmandatet kan Sivilombodet besøkje alle stader der menneske er, eller kan vere, fråtekne fridomen. Dette inkluderer både offentlege og private institusjonar og stader.