Informasjon til barn og unge

Denne nettsida er for barn og ungdom som vil vite meir om kva Sivilombodet gjer, og kva som skjer når førebyggingseininga kjem på besøk til ein institusjon. Her kan du òg lese rapportane vi skriv etter besøk, finne kontaktinformasjon og sjå kven som arbeider i førebyggingseininga til Sivilombodet.