Søk

Partsinnsyn i offentlige ansettelsessaker som klages inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet

/uttalelser/partsinnsyn-offentlige-ansettelsessaker-klages-likestillings-diskrimineringsombudet/?highlight=klage%20ansettelsessaker
...at konkrete opplysninger formidles i brev til klageren, og at vedkommende slik gis mulighet til å kommentere opplysningene. Sivilombudsmannen behandler også mange klager over tilsettinger i offentlig virksomhet, særlig om...
Publisert: 22.11.2017Sist endret: 22.11.2017