Søk

Tildeling av 40 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut – habilitet, opplysning av saken, kvalifikasjonsvurdering m.v.

/uttalelser/tildeling-av-40-driftstilskudd-til-privatpraktiserende-fysioterapeut-habilitet-opplysning-av-saken-kvalifikasjonsvurdering-m-v/
...partene i saken skal det gis opplysninger om blant annet klageadgang og klagefrist, jf. lovens § 27 tredje ledd. Brevet 26. mai 2008 til klageren fremstår som en underretning om...
Publisert: 15.5.2012Sist endret: 4.9.2017