Anla hage i luftegård etter påpekning fra Sivilombudsmannen

-Vi fant penger vi egentlig ikke hadde, og det er verdt hver krone, sier fengselsleder Nils Leyell Finstad om hovedluftegården ved Bredtveit fengsel. Etter anbefaling fra Sivilombudsmannen om å bedre forholdene i luftegården, har de innsatte deltatt i planleggingen og etableringen av en hage som blomstrer fra vår til vinter – og de har fått kompetansebevis fra anleggsgartnerfirma.

Etter Sivilombudsmannens rapport fra et besøk til Bredtveit fengsel i mars 2016, ble fengselslederen i stuss over omtalen av lufteforholdene.  Bredtveit er ikke omgitt av tykke murer, gjennom vanlige nettinggjerder kan de innsatte se ut på store friarealer, mye luft, himmel og tilliggende nabolag.

Les rapporten her.

– Rapporten fikk meg til å se at selv om forholdene rundt oss er fine, var hovedluftegården nitrist, forteller fengselslederen. De innsatte tilbringer to timer her hver dag om sommeren og en time om vinteren.

Etablert av innsatte

Bredtveit hadde allerede godt samarbeid etablert mellom Nav og firmaet TNT landskap. Jordhaugen som lå i tilknytning til den asfalterte, store og buklete lufteplassen, var prosjektert til hage, men det var ikke planer om  at området skulle bli en del av hovedluftegården. Men, Bredtveit fant altså de nødvendige ressursene, i tillegg til NAVs finansiering.

– Hagen er planlagt, tegnet og anlagt av de innsatte under veiledning av TNT landskap og Nav arbeidsrådgivning Oslo. Alle som har deltatt har fått et kompetansebevis på arbeidet som er utført og som dokumentasjon på kunnskapen de har tilegnet seg. Vi har stadig anleggsgartnerkurs gående. Innsatte deltar også i vedlikehold av hagene som er etablert og i etableringen av den nye, forteller Finstad.

Kursene er i utgangspunktet et tilbud til alle innsatte, men antall deltakere begrenses.

bilde av den nye ahgen
Hagen er anlagt med blomstring fra tidlig vår til sen høst. Innsatte kan ligge på solstolene, plukke bær og sanke blader til te. Det er også rom for å luke, sitte for seg selv eller bare kjenne på lukten fra de ulike plantene.

 

Den nye hagen er formet som en marihøne. Symbolikken i hagen er skall og planter som både åpner og lukker seg. Planter med svarte prikker, som marihøna har, symboliserer det dumme man har gjort i livet. Det røde i marihøna symboliserer kjærlighet. Fem innsatte i «teamet marihøna» etablerte hagen som sto ferdig vinteren 2017.

bilde av stor luftegård med asfalt og åpen dør til den nye hagen
Sport og lange gåturer er ikke for alle, sier Nils Leyell Finstad. Også for den store sportsgården er det planer om å få nytt dekke ,andre møbler og utsmykning. Porten er åpen mellom de to områdene av luftegården når innsatte benytter området for størst mulig valgfrihet. For betjentene tar det noe lenger tid å inspisere hagen før lufting, men det har ikke vært flere hendelser her enn det som ellers er vanlig. Sikkerheten er ivaretatt med ekstra piggtrådforsterkning på taket av tilliggende hus og bedret kameraovervåking.

Berømmer samarbeidet

Fengselslederen framhever særlig samarbeidet mellom Nav, landskapsarkitektfirmaet, Statsbygg, skolen og fengselet. Nav tilbyr også en rekke andre

kompetansegivende kurs. I  tillegg til gartnerkompetanse, tilbys de innsatte baristakurs, hundeførerkurs, truckførerbevis, liftkurs, blomsterbinding, rehabiliteringskurs, med mer.

 

I tillegg til arbeids-og utdanningstilbudet er det viktig å bruke for eksempel hagearbeidet til noe den innsatte får et papir på som kanskje kan gi dem en jobb i et gartneri, en blomsterbutikk eller likende når de kommer ut, sier Finstad.

bilde av Hult og finstad som snakker sammen under et tre.
Tove Elin Hult ved Nav arbeidsrådgivning Oslo og Nils Leyell Finstad.
– Mange her har ikke papirer på utdanning eller arbeidserfaring. Å lage noe positivt som de kan få jobb av etterpå, er viktig og bidrar til godt samarbeid mellom alle, også de innsatte, sier Hult. Hun har samarbeidet med Bredtveit i en årrekke.

Skepsis til planene

Nils Leyell Finstad forteller om skepsis blant flere av yrkesgruppene i fengselet.

– Til å begynne med la vi vekk planene om å innlemme «marihøna» i eksisterende luftegård fordi bekymringen for sikkerheten til både ansatte, innsatte og for hva som kan gjemmes i hagen, var stor. Vi har imidlertid gjennomført en sikkerhetsvurdering og foretatt endringer. Møblene er sammenkoblet og det er investert i nytt sikkerhetsutstyr og piggtrådsikring. Effektene av dette på innsattes trivsel er så viktig at  at det må veies opp mot akseptabel restrisiko. Internt ser nå alle nytten av utvidelsen av luftegården.