• Forside
  • Aktuelt
  • Avslutter klagen om rivingen av Ruseløkka skole i Oslo

Avslutter klagen om rivingen av Ruseløkka skole i Oslo

Sivilombudsmannen har ingen bemerkninger til Fylkesmannens saksbehandling i saken om riving av Ruseløkka skole og foretar derfor ikke flere undersøkelser i saken. den er dermed avsluttet.

Sivilombudsmannen har behandlet en klage på Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ stadfestelse av Oslo kommunes vedtak om riving av Ruseløkka skole. Etter å ha innhentet saksdokumentene fra Fylkesmannen skriver ombudsmannen til klageren:

“Fylkesmannen har gjort en konkret og grundig vurdering av saken. Fylkesmannen synes å ha sett og vurdert relevante momenter under vurderingen av om tillatelsen til riving krever reguleringsplan. Vi har heller ingen bemerkninger til Fylkesmannens saksbehandling i denne saken. Etter dette er det ikke funnet tilstrekkelig grunn til å iverksette nærmere undersøkelser på bakgrunn av klagen hit.”

Les hele brevet til  sakens parter her.