• Forside
  • Aktuelt
  • Begrunnelser – nytt veiledningshefte fra Sivilombudet

Begrunnelser – nytt veiledningshefte fra Sivilombudet

Hvorfor er begrunnelser viktig? Når skal forvaltningen gi begrunnelse og hva skal begrunnelser inneholde?

Sivilombudet mottar ofte klager på mangelfulle begrunnelser. I det fjerde veiledningsheftet i rekken oppsummerer vi rettspraksis og viser til Sivilombudets uttalelser om begrunnelser.

Vi håper at veilederen kan være nyttig både for saksbehandlere som skal begrunne et vedtak, og for den som har fått et vedtak fra forvaltningen og lurer på om begrunnelsen er god nok.

Begrunnelser – en veileder fra Sivilombudet

Sivilombudets veiledningshefter

Sivilombudets veiledningshefter og temarapporter er ment å rettlede forvaltningen til riktig saksbehandling på områder der vi erfarer at det ofte skjer feil.

Veiledningsheftene finner du her på våre nettsider, og du kan også bestille trykte utgaver gjennom å sende oss en e-post til postmottak@sivilombudet.no.

Innsynsguiden (2022)

Ansettelser fra A til Å (2021)

Sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen (pdf, 2021)