Agder fengsel, Froland avdeling. Foto: Sivilombudet

Besøk til Agder fengsel, avdeling Froland

Sivilombudets forebyggingsenhet besøker Agder fengsel, avdeling Froland (Froland fengsel) fra 31. oktober til 2. november.

Froland fengsel er et av landets største høysikkerhetsavdeling med plass til 200 mannlige innsatte. Fengselet ble åpnet i 2020.

Besøk under forebyggingsmandatet

Formålet med besøket til Froland fengsel er å undersøke forholdene for de innsatte og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av de som er fratatt friheten. Se her for mer om mandat, metode og arbeidsområder.

Besøket går til både Froland fengsel og den kommunale helsetjenesten i fengselet, og vil blant annet omfatte befaring, intervjuer og dokumentgjennomgang.

Fengselet og helsetjenesten fikk ikke oppgitt tidspunkt for besøket i forkant.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en rapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn avdekket under besøket og Sivilombudets anbefalinger til fengselet.

Tidligere i år har Sivilombudets forebyggingsenhet besøkt Bredtveit fengsel og Halden fengsel. Se våre tidligere publiserte rapporter her.