Besøk til Den skreddersydde enhet

Sivilombudets forebyggingsenhet besøkte i februar 2023 flere avdelinger hos barnevernsinstitusjonen Den Skreddersydde enhet i Agder.

Formålet med besøket var å undersøke forholdene for barn som bor alene på institusjon.

Under besøket så vi blant annet på risiko for isolasjon, beliggenhet, mulighet for kontakt med jevnaldrende utenfor institusjonen, tilgang til helsehjelp, forebygging av tvang, og bruk av tvang og begrensninger.

Det vil bli utarbeidet en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.