Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark i Asker. Foto: Sivilombudet

Besøk til Regional sikkerhetsseksjon, Dikemark, Oslo Universitetssykehus

Sivilombudet besøkte Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark i Asker
30. august – 1. september. Besøket var uvarslet.

Sivilombudet besøkte Regional sikkerhetsseksjon under forebyggingsmandatet. Formålet med besøket var å undersøke forholdene for pasientene og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av dem som er fratatt friheten.

Under besøk fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for alvorlige krenkelser.

Det vil bli utarbeidet en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.