Bildet viser en spytthette som benyttes av norsk politi. Departementet har ikke opplyst om hva slags spytthette som foreslås for bruk i kriminalomsorgen. Foto: Ruben Skarsvåg

Sivilombudsmannens høringsuttalelse om bruk av spytthetter

Sivilombudsmannen kom denne uken med en høringsuttalelse om forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å endre straffegjennomføringslovens regler om tvangsmidler. Ombudsmannen er kritisk til forslagene om å innføre spytthette som tvangsmiddel i fengsel og til å senke terskelen for bruk av andre tvangsmidler som håndjern, transportjern og bodycuff.

En spytthette er en gjennomsiktig hette som tres over hodet på den innsatte, med et felt ved nedre del av ansiktet som hindrer at det kan sendes spytt ut av hetten.

Sivilombudsmannen påpeker at flere sider av departementets forslag er svært mangelfullt utredet, blant annet fremgår det ikke at bruk av spytthette kan utgjøre risiko for alvorlig skade eller død ved feil eller uforholdsmessig bruk.

-Det å få tredd en hette over hodet kan også bidra til å fremkalle sterk frykt, høyt stressnivå, opplevd tap av kontroll og kvelningsfornemmelser. Dette gjelder i særlig grad for personer med alvorlige tilstander som psykose, eller angst og fobier som klaustrofobi. Dette er særlig bekymringsfullt med tanke på at en stor andel innsatte i norske fengsler har dårlig psykisk helse, i mye større grad enn befolkningen for øvrig, skriver ombudsmannen blant annet i høringssvaret.

-Departementet bør særlig foreta en gjennomgang av Den europeiske menneskerettighetsdomstolens rettspraksis om bruk av tvangsmidler i fengsel i saker om krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, skriver Sivilombudsmannen i sitt høringssvar.

Sivilombudsmannens merknader gis på bakgrunn av ombudsmannens funn fra besøk til steder for frihetsberøvelse under forebyggingsmandatet.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.