Forsvarsansatt ble suspendert i strid med loven

Forsvaret har gjort flere arbeidsrettslige feil i håndteringen av en ansatt, blant annet ble den ansatte suspendert uten at dette var lovlig. Det konkluderer Sivilombudet med etter å ha behandlet en klage fra den ansatte.

Les Sivilombudets uttalelse her: Forsvarets arbeidsrettslige reaksjoner overfor en ansatt

Det ble i 2019 sendt varsel på en ansatt etter at han begikk en straffbar handling i 2018. Han ble domfelt i 2020. Forsvaret ga ham en muntlig advarsel for forholdet i juni 2021 og informerte ham samtidig om andre karrieremessige konsekvenser. Den ansatte fikk beskjed om at saken med dette var avsluttet.

Våren 2022 rettet mediene søkelyset mot Forsvarets håndtering av flere varslingssaker, inkludert klagerens sak. Dette førte til at Forsvaret tok saken til klageren opp igjen selv om saken var avsluttet året før. Klageren ble suspendert. Forsvaret gav videre klageren den strengere reaksjonen, skriftlig advarsel, for de forholdene han allerede hadde fått muntlig advarsel for mer enn ett år tidligere.

Flere kritikkverdige forhold i Forsvarets arbeidsrettslige håndtering

Sivilombud Hanne Harlem kritiserer Forsvarets håndtering.

— Når arbeidsgiver overfor en ansatt har iverksatt reaksjoner og avsluttet oppfølgingen, kan ikke arbeidsgiver ta saken opp igjen og gjennomføre nye reaksjoner uten at det foreligger nye forhold eller nye opplysninger. Omtale i media er ikke i seg selv verken en ny opplysning eller et nytt forhold, sier Harlem.

— Forsvaret hadde ikke noe lovlig grunnlag for å suspendere den ansatte og kunne heller ikke gi en ny skriftlig advarsel for det forholdet han allerede hadde fått en muntlig advarsel for, påpeker Harlem.

Sivilombudet har bedt Forsvaret om en orientering innen 1. mars 2024 om hvordan de vil sørge for at personalbehandlingen framover skjer korrekt og i samsvar med konklusjonene i uttalelsen.

 

Klager på Forsvaret

Sivilombudet mottar og behandler klager fra alle ansatte i Forsvaret, både sivilt og militært tilsatte, HV-soldater og vernepliktige. Man kan klage på Forsvarets beslutninger som gjelder rettigheter og plikter, og på Forsvarets saksbehandling.

Les mer om å klage til Sivilombudet