Frokostseminar: Helsetjenester for mennesker med utviklingshemning

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet inviterer til frokostseminaret "Likeverdige helsetjenester for mennesker med utviklingshemning – hvorfor har vi ikke kommet lenger?" på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 15. november.

Velkommen til frokostseminar 15. november 2022 i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet!

På seminaret vil vi utforske følgende spørsmål:

  • Hva er hovedårsaken til at personer med utviklingshemning ikke får tilgang til den helsehjelpen de trenger?
  • Hva er sammenhengen mellom ubehandlede helseplager og bruk av tvang mot personer med utviklingshemning?
  • Hva er viktige tiltak for å sikre at denne gruppen får bedre tilgang til helsehjelp for både fysiske og psykiske helseutfordringer?

Likeverdige helsetjenester for mennesker med utviklingshemning – hvorfor har vi ikke kommet lenger?

Dato: 15. november 2022
Tid: 08:30-10:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo. Møterom Skram

Meld deg på seminaret her

Seminaret vil bli strømmet på nett. Følg seminaret direkte her (Youtube)

Program

08:30-08:50     Hva har vi funnet i våre undersøkelser?

ved Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud, og Hanne Harlem, sivilombud

08:50-09:00    Kommentar

ved Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

09:00-09:10     Kommentar

ved Aud Elisabeth Witsø, daglig leder ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

09:10-09:20     Kommentar

ved Hedvig Ekberg, generalsekretær for Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

09:20-10:00     Panelsamtale

  • Anne Gamme, fagleder for myndighetskontakt Helse og velferd, KS
  • Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Anne Myhr, avdelingsdirektør i Helsetilsynet
  • Harald Vallgårda, fylkeslege hos Statsforvalteren i Innlandet

 

Les mer om arrangementet på Likestillings- og diskrimineringsombudets nettsider