Gjenvalgt som sivilombudsmann for fire nye år

Aage Thor Falkanger er gjenvalgt som sivilombudsmann for fire nye år. Sivilombudsmannen velges i begynnelsen av hver nye stortingsperiode.

Stortinget valgte Aage Thor Falkanger for inneværende stortingsperiode i ordinært møte 16. november 2017. Du ser innstillingen fra presidentskapet og referat fra stortingsbehandlingen her. 

Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Sivilombudsmannen er en selvstendig og uavhengig instans med to oppgaver:

  • Etterfølgende kontroll av forvaltningen på bakgrunn av klager fra enkeltpersoner.
  • Forebygging av tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Ombudsmann i denne perioden er dr.juris Aage Thor Falkanger. Falkanger har permisjon fra stillingen som dommer i Høyesterett mens han er sivilombudsmann.

Sivilombudsmannens virksomhet har sitt rettslige grunnlag i Grunnloven (§75, bokstav l), Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen og Stortingets instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen.