Hanne Harlem tiltrer som sivilombudsmann

Hanne Harlem tiltrådte vervet som sivilombudsmann 1. februar. Kommuneadvokaten i Oslo og den tidligere justisministeren ble valgt til sivilombudsmann av Stortinget i oktober 2019.

Første kvinnelige sivilombudsmann

Hanne Harlem er den sjette sivilombudsmann i rekken siden høyesterettsdommer Andreas Schei ble den første sivilombudsmann i desember 1962. Hun er også den aller første kvinnelige sivilombudsmann.

–  Jeg er takknemlig for tilliten Stortinget har vist meg, og jeg ser frem til å jobbe for at forvaltningen ikke øver urett mot innbyggerne, sier Hanne Harlem.

Harlem kommer fra stillingen som Kommuneadvokat i Oslo. Hun har tidligere erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, sjefjurist i Kredittilsynet, advokat og senere assisterende direktør i Norsk Hydro. Innen politikken har hun vært medlem av Oslo bystyre, politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, byråd for barn og utdanning og justisminister. Hun har også bred ledererfaring som direktør ved Universitet i Oslo og styreleder i Helse Sør-Øst.

Hanne Harlem etterfølger Aage Thor Falkanger, som 1. januar 2020 gikk tilbake til stillingen som høyesterettsdommer. Fra 1. januar 2020 til 31. januar 2020 har avdelingssjef Bjørn Dæhlin vært konstituert sivilombudsmann.

 

Hanne Harlem

Født 1964 i Oslo
Juridisk embetseksamen, UiO, 1990

1990 advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten
1991 politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet
1992–1993 byråd for barn og utdanning Oslo
1993–1995 dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett
1995–1997 advokat hos Regjeringsadvokaten
1997–1998 sjefjurist hos Kredittilsynet
1998–2000 advokat og assisterende direktør i Norsk Hydro
2000–2001 justisminister Stoltenberg-regjeringen
2002–2004 assisterende direktør Norsk Hydro
2004–2007 universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo
2007–2011 styreleder Helse Sør-øst RHF
2011–2020 kommuneadvokat i Oslo
2020– sivilombud