• Forside
  • Aktuelt
  • Innsynsguiden og andre veiledningshefter fra Sivilombudet

Innsynsguiden og andre veiledningshefter fra Sivilombudet

Sivilombudets veiledningshefter og temarapporter er ment å rettlede forvaltningen til riktig saksbehandling på områder der vi erfarer at det ofte skjer feil.

Veiledningsheftene finner du her på våre nettsider, og du kan også bestille trykte utgaver gjennom å sende oss en e-post til postmottak@sivilombudet.no.

Begrunnelser (2023)

Innsynsguiden (2022)

Ansettelser fra A til Å (2021)

Sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen (pdf, 2021)