Justismyndighetene må redusere isolasjon i fengsler nå

FNs torturkomite kritiserer Norge for bruken av isolasjon i fengsler. Komiteen peker særlig på at psykisk syke isoleres og at antallet som sitter isolert stiger.

Norge har blitt eksaminert om oppfølgingen av FNs torturkonvensjon. FNs torturkomite kritiserer Norge for at psykisk syke isoleres i fengsler og at antallet som sitter isolert øker.

— Den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler er skadelig og må opphøre. At FNs torturkomite påpeker det samme som vi har gjort i våre rapporter, bør føre til at  justismyndighetene nå sørger for at soningsforholdene bedres, sier Aage Thor Falkanger.

Les komiteens merknader her.