Klage på innsyn i lønnslister hos politiet

Sivilombudet har mottatt en klage fra Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) på vegne av et medlem i foreningen. Klagen gjelder Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse om å gi innsyn i lønnslister hos politiet over de som er trukket i lønn til foreningen. Det klages også over at det ble utarbeidet og sendt ut en liste med rundt 3000 navn. NNPF mener at utleveringen av disse opplysningene er i strid med medlemmenes personvern.

Sivilombudets kontroll med forvaltningen kan først skje etter at saken er ferdigbehandlet i forvaltningen. Det vil si at en sak ikke kan behandles hos oss før den er tatt opp med og endelig avgjort i forvaltningen.

Vi har derfor informert klageren om at han i første omgang må ta opp spørsmålene med Justis- og beredskapsdepartementet og Datatilsynet, og eventuelt påklage Datatilsynets vedtak til Personvernnemnda. Når forvaltningen har tatt endelig stilling til de spørsmålene saken gjelder, kan klageren eventuelt komme tilbake med ny klage til Sivilombudet.

Les mer om å klage til Sivilombudet her