Kontakt med pårørende til avdøde organdonorer

Sivilombudsmannen er enig med helseforetaket i at de ikke er forpliktet til å videreformidle en forespørsel til pårørende av avdøde organdonorer.

Se også:

I den aktuelle saken behandlet Sivilombudsmannen spørsmålet om Oslo Universitetssykehus HF (OUS) var forpliktet til å etterkomme en anmodning fra NRK om å formidle en forespørsel til pårørende til avdøde organdonorer i medhold av offentleglova § 13 tredje ledd. Bestemmelsen pålegger forvaltningen en plikt til å legge frem spørsmålet om innsyn i taushetsbelagte opplysninger for den som har krav på taushet, dersom den som ber om innsyn krever det.

Kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon om avdøde personer

Sivilombudsmannen fant ikke grunn til å kritisere Helse- og omsorgsdepartementets og OUS` standpunkt om at en videreformidling av forespørselen ville innebære at taushetspliktige opplysninger om den avdøde personen ble gjort kjent, og at OUS ikke kunne bistå med dette. Pårørende kan samtykke til at det gis ut taushetsbelagte opplysninger om dem selv, herunder at de er pårørende til en organdonor. Pårørende kan derimot som hovedregel ikke samtykke til at det gis ut taushetsbelagte opplysninger om den avdøde personen.

Last ned Sivilombudsmannens avsluttende brev i saken til NRK.