• Forside
  • Aktuelt
  • Kritikk av Politidirektoratets praksis i innsynssaker

Kritikk av Politidirektoratets praksis i innsynssaker

Sivilombudet har undersøkt Politidirektoratets saksbehandlingstid i innsynssaker. Undersøkelsen har avdekket at Politidirektoratet har hatt en praksis med å la være å behandle innsynskrav som ikke var behandlet innen to måneder, med mindre den som har bedt om innsyn purrer på svar fra direktoratet.

Sivilombudet har av eget tiltak undersøkt Politidirektoratets saksbehandlingstid i innsynssaker. Høsten 2021 mottok Sivilombudet et økt antall klager over direktoratets lange saksbehandlingstid og manglende svar på innsynskrav og innsynsklager.

Ulovlig praksis

Politidirektoratets praksis med å ikke behandle innsynskrav som ikke var behandlet innen to måneder, med mindre den som har bedt om innsyn klaget til direktoratet, hadde ikke hjemmel i offentleglova. Praksisen ble stanset av direktoratet 1. desember 2021. Sivilombudet ber om at direktoratet tar kontakt med avsenderne av disse ubehandlede innsynskravene, og behandler de innsynskravene som fortsatt ønskes behandlet.

Mangler oversikt

Undersøkelsen viser at Politidirektoratet ikke har oversikt over det totale antallet innkomne innsynskrav og innsynsklager, hvor mange av disse som er ubehandlet, eller hva som er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for innsynskravene og innsynsklagene som er behandlet.

Sivilombudets konklusjon er at saksbehandlingstiden hos Politidirektoratet ikke er i tråd med kravene om at innsynskrav og innsynsklager skal avgjøres «utan ugrunna opphold», jf. offentleglova § 29 første ledd og § 32 tredje ledd. Politidirektoratet har erkjent dette og iverksatt en rekke tiltak. Ombudet vil følge med på effekten av disse tiltakene, og ber om svar fra Politidirektoratet innen 15. mars 2022.

Les uttalelsen fra Sivilombudet her