Lærte ukrainske politikere om Sivilombudsmannen

En delegasjon fra Ukraina har fått opplæring i norsk parlamentarisme. Sivilombudsmannen var også del av kurset.

Stortinget arrangerer igjen kurs i parlamentarisk arbeid for en gruppe parlamentarikere fra Ukraina. Kurset er del av et nordisk/baltisk samarbeid for å støtte reformen av det ukrainske parlamentet. I år er temaet for kurset Stortingets kontrollfunksjoner. Sivilombudsmannen ble i den forbindelse invitert til å snakke om “The role and function of the Ombudsman’s office”

Sivilombudet er en selvstendig og uavhengig instans med to oppgaver:

  1. Etterfølgende kontroll av forvaltningen på bakgrunn av klager fra enkeltindivider.
  2. Forebygging av tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.