• Forside
  • Aktuelt
  • AVLYST på grunn av korona – lanseringsseminaret for Sivilombudsmannens årsmeldinger

AVLYST på grunn av korona – lanseringsseminaret for Sivilombudsmannens årsmeldinger

Ved offentliggjøring av Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2019 blir temaene miljørett, forebyggingsarbeidet gjennom fem år og bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler

Sivilombudsmannens årsmeldinger presenteres 26.mars 2020 kl 08:00–10:00 på Kulturhuset i Oslo.

 

Om programmet:

I år er det 50 år siden Naturvernloven ble vedtatt. Med dette fikk Norge sine første miljørettslige bestemmelser. I dag er miljørett langt mer enn bestemmelser om vern. I dette foredraget går vi gjennom miljørettens utvikling og stiller spørsmål om hvilke rettigheter naturen har i dag. I lys av dette vil vi også snakke om ombudsmannens rolle som kontrollerende instans i miljøforvaltningen.

På seminaret markerer vi også at Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennom fem år har besøkt steder der mennesker er fratatt friheten. I tillegg blir det lansering av forebyggingsenhetens temarapport om bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler, med påfølgende panelsamtale.

 

Program (med forbehold om endringer):

08:00–08:15 Frokost og mingling

08:15–08:35 Velkommen ved Hanne Harlem og innledning ved leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen

08:35–09:00 Miljørettens utvikling – ombudsmannens rolle v/seniorrådgiver Nikolai Winge

09:00–09:15 Forebyggingsenhetens gjennomslagskraft gjennom fem år v/avdelingssjef Helga Fastrup Ervik

09:15–10:00

Presentasjon av temarapporten “Bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler” v/seniorrådgiver Silje Sønsterudbråten

Panelsamtale om bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler med:

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør Kriminalomsorgsdirektoratet
Tone Bovim, psykologspesialist, RVTS
Bendik Falch-Koslung, advokatforeningen

Ordstyrer: avdelingssjef Helga Fastrup Ervik

10:00   Slutt