Markering av 10-årsdagen for tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon

17. november 2017 markeres 10-årsdagen for at tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) trådde i kraft. Arrangementet vises direkte på FNs nett-tv fra kl 15.00. 

Sivilombudsmannen er representert på arrangementet i Geneve ved Helga Fastrup Ervik, kontorsjef og leder av forebyggingsenheten.

Ervik skal holde et innlegg i sesjon 2 av arrangementet som omhandler samarbeidet mellom statene som har sluttet seg til tilleggsprotokollen, de nasjonale forebyggingsorganene og FNs underkomite for forebygging (SPT). For at forebyggingsarbeidet skal bli så effektivt som mulig, må disse aktørene jobbe sammen.

Se arrangementet her

Se Erviks presentasjon her og les innlegget hennes.

Les mer om markeringen på FNs nettsider.

I anledning 10-årsjubileet har Association for the Prevention of Torture (APT) også publisert en samling med eksempler på gode forebyggingspraksiser fra forebyggingsorganer verden rundt. Der er også det norske forebyggingsarbeidet omtalt. Les mer her.