Møtte alle fylkesmennene til samtale og debatt

- Dere er en av våre viktigste samarbeidspartnere og av dem vi mottar flest klager på, sa Aage Thor Falkanger til fylkesmennene som var samlet til konferanse i Oslo i 11. og 12. oktober.

Fylkesmannen er ofte siste ordinære klageinstans i mange saker. I 2016 mottok ombudsmannen 5563 klager, hvorav 367 ble realitetsbehandlet. Dette er en større andel enn for de fleste andre forvaltningsorgan. Av de realitetsbehandlede sakene endte 33 med en uttalelser med kritikk.

Sivilombudsmannen pekte på enkelte gjengangere blant klagene. Dette er blant annet saker innen plan og bygg, psykisk helsevern, barnevern og vurderinger av barnets beste.

Du kan lese foredraget her