Ny veileder fra Sivilombudet om sakskostnader

Sivilombudet har gjennom de siste årene mottatt mange klager som gjelder utgifter til å få endret et vedtak. Hvis man har hatt utgifter til advokat for å få et vedtak endret, kan man ha rett til å få utgifter (sakskostnader) dekket fra forvaltningen. Her skjer det likevel en del feil.

Sivilombudet har nå publisert en ny veileder om sakskostnader, basert på uttalelser om temaet.

 – Vi håper at veilederen vil bidra til økt kunnskap slik at det gjøres færre feil på området, sier sivilombud Hanne Harlem.

Veilederen om sakskostnader retter seg mot saksbehandlere i forvaltningen som behandler krav om sakskostnader og andre som har behov for å sette seg inn i sakskostnadsreglene.

Formålet er å gi en fremstilling av sakskostnadsreglene med utgangspunkt i våre uttalelser. Det er forvaltningsloven som regulerer når man kan få dekket sine sakskostnader, og det er viktig for den som har nådd fram med en klage at krav om sakskostnader behandles riktig, sier Harlem.

Veiledere fra Sivilombudet

Sivilombudets veiledningshefter er ment å rettlede forvaltningen på områder hvor vi erfarer at det ofte skjer feil.  Sakskostnader er nummer fem i serien av veiledningshefter utgitt av Sivilombudet.

Sakskostnader og de andre veilederne kan bestilles eller lastes ned her.

Sakskostnader (2024)

Begrunnelser (2023)

Innsynsguiden (2022)

Ansettelser fra A til Å (2021)

Sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen (pdf, 2021)