Nye ansvarsområder for Sivilombudet

Sivilombudet overtar klagesaker fra forsvaret 1. oktober.

I forbindelse med ny sivilombudslov (gjeldende fra 1. juli) og ny lov for Ombudsnemnda for Forsvaret (gjeldende fra 1. oktober) overtar Sivilombudet fra 1. oktober ansvaret for å behandle klager mot Forsvaret fra personer som har tjenesteplikt i Forsvaret. Det betyr at de som er i Forsvaret, blant annet vernepliktige og annet militært personell, nå kan klage til Sivilombudet hvis de mener seg utsatt for urett fra Forsvaret.

–De nye saksområdene vil bli behandlet med samme juridiske kvalitet og på samme måte som andre klager vi mottar, lover sivilombud Hanne Harlem.

Her finner du mer informasjon om å klage til Sivilombudet