• Forside
  • Aktuelt
  • Partisekretær i Jiangsu Provins i Kina på studiebesøk hos ombudsmannen

Partisekretær i Jiangsu Provins i Kina på studiebesøk hos ombudsmannen

Kina arbeider for en samlet lov for å bekjempe korrupsjon. Som et ledd i forberedelsene har en delegasjon fra kinesiske myndigheter besøkt Sivilombudsmannen for å studere arbeidet med god forvaltningsskikk og åpenhet i forvaltningen.

Loven planlegges vedtatt i National People’s Congress i mars 2018 og vil gjelde hele landet.

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen for å sikre at den enkelte ikke skal utsettes for urett. Ved klagebehandling sikrer ombudsmannen etterlevelsen av offentlighetsloven og forvaltningsloven, noe som bidrar til god forvaltningsskikk og gjennomsiktighet i den offentlige forvaltningen.

Partisekretæren Jiang Zhuoqing og hans delegasjon vil bli noen av de viktigste aktørene etter den nye kinesiske loven. Delegasjonen gjennomførte derfor et studiebesøk til Sivilombudsmannen 21. juni 2017. Formålet var å få informasjon om ombudsmannens ordning og arbeidet for å bekjempe korrupsjon i Norge.

Spesialrådgiver Yeung Foung Cheung ved ombudsmannens kontor ga en presentasjon om hvordan ombudsmannens arbeid for å sikre at forvaltningen følger reglene i offentlighetsloven, forvaltningsloven samt Grunnlovens regler om ytringsfrihet, forebygger korrupsjon og styrker god forvaltningsskikk i Norge.

Aage Thor Falkanger og partisekretæren fra en provins i Kina
Partisekretær i Jiangsu provinsen i samtale med Aage Thor Falkanger