Bredtveit fengsel. Foto: Sivilombudet

Presentasjon av Sivilombudets rapport om Bredtveit fengsel

Sivilombudet inviterer til presentasjon av rapport om Bredtveit fengsel tirsdag 20. juni.

Se også:

Sivilombudets forebyggingsenhet gjennomførte et uvarslet besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt 13.–16. mars 2023.

Kort tid etter besøket ble det sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet om forholdene ved fengselet.

Det er nå utarbeidet en rapport fra besøket. Rapporten offentliggjøres 20. juni og hovedfunn presenteres på et åpent møte hos Sivilombudet.

Arrangementet er nå fulltegnet for fysisk deltakelse, men blir også strømmet på nett (krever påmelding): Påmeldingsskjema

Presentasjon av Sivilombudets rapport om Bredtveit fengsel

Når: Tirsdag 20. juni 2023, kl 0900-1000 (lett servering fra kl 0830)

Hvor: Sivilombudet, Akersgata 8, Oslo