Rapporterer til FN under høringen av Norge i Genève (oppdatert med muntlig innlegg)

Når Norge skal høres foran FNs torturkomité er et av bidragene funn fra Sivilombudsmannens besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, som fengsler, psykisk helsevern og barnevernet.

Se også: Muntlig innlegg under møtet med FNs torturkomité

 

Sivilombudsmannen deltar når FNs torturkomité skal behandle Norges åttende rapport om etterlevelsen av FNs torturkonvensjon i Genève 24.-25. april 2018.

FNs torturkomité, som overvåker Torturkonvensjonen, skal ha dialogmøte med den norske regjeringen i Genève 24. og 25. april i år. Formålet med møtet er å vurdere om Norge har gjort nok for å overholde sine forpliktelser etter konvensjonen.

Komiteen har invitert frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner til å gi skriftlig og muntlig informasjon i forkant av behandlingen av statens rapport. Dette er for å gi komiteen uavhengig informasjon for å supplere statens presentasjon. Flere organisasjoner har gitt skriftlige innspill.

Skriftlig innspill

Sivilombudsmannen leverte et skriftlig innspill til FNs torturkomité 22. mars. I rapporten gjengis hovedfunn og anbefalinger fra Sivilombudsmannens besøk til steder der mennesker er fratatt friheten i perioden 2014–2018. Sentrale funn omfatter bl.a. bruk av isolasjon og skjerming i flere typer institusjoner, langvarig bruk av belteseng og ECT på nødrett i psykisk helsevern, bekymring omkring institusjonskultur ved utlendingsinternatet på Trandum og bekymringer knyttet til Norges avtale om leie av fengselsplasser i Nederland. Rapporten er tilgjengelig på engelsk her

 

Høringen i Genève

Etter invitasjon fra FNs torturkomité vil Sivilombudsmannen også være til stede med en delegasjon i Genève fra 23.-25. april. Ombudsmannens representanter vil være til stede under høringen av norske myndigheter, og vil i tillegg komme med muntlige innspill til FNs torturkomité i et eget møte dagen før, sammen med Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).

FNs torturkomité vil etter å ha gjennomført møtet med staten komme med konkrete anbefalinger til Regjeringen, om kritikkverdige forhold komiteen mener Norge bør rette opp i.

Du kan lese mer om FNs torturkomité her: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/pages/catindex.aspx