• Forside
  • Aktuelt
  • Se Stortingets behandling av Sivilombudsmannens årsmeldinger

Se Stortingets behandling av Sivilombudsmannens årsmeldinger

Stortinget behandler begge årsmeldinger, Dokument 4 og Dokument 4:1, i plenum 13. juni. Du kan følge sakene direkte via Stortingets nett-tv eller se det i opptak.

Hvert år avgir Sivilombudsmannen to årsmeldinger til Stortinget. Den ene er en rapportering om behandlingen av klager fra den enkelte på forvaltningen, Dokument 4. Den andre avgis under mandatet for forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse, Dokument 4:1. Før stortingsbehandlingen er begge meldingene behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Innstillingen fra komiteen til Dok. 4 finner du her

Innstillingen fra komiteen til Dok. 4:2 finner du her 

Du kan følge stortingsbehandlingen direkte her.

Sakene kommer som henholdsvis nummer fem og seks.