Illustrasjonsfoto: Luftegård i fengsel. Foto: Sivilombudet

Seminar om selvmord og selvmordsforsøk i fengsel

Sivilombudet inviterer til presentasjon av en ny undersøkelse om selvmord og selvmordsforsøk i fengsel.

Se også:

Program

  • Velkommen ved sivilombud Hanne Harlem
  • Presentasjon av undersøkelsen ved Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef for Sivilombudets forebyggingsenhet
  • Kommentar ved Lise Sannerud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet

Paneldebatt med:

  • Tonje Sandal, fengselsleder Ila fengsel og forvaringsanstalt
  • Tone Bovim, psykologspesialist, RVTS Øst
  • Anne Bukten, forsker ved Universitetet i Oslo
  • Johan Lothe, WayBack, Stiftelsen Livet etter soning
  • Inger Sønderland, teamleder for fengselshelsetjenesten i Oslo fengsel

Ordstyrer: Aslak Bonde

Tid: Onsdag 1. mars kl. 0830-1000 (lett frokost serveres fra kl. 0800)

Sted: Sivilombudets lokaler, Akersgata 8, Oslo