Sivilombudet forlater Facebook og Instagram

På bakgrunn av Datatilsynets rapport om Metas behandling av personopplysninger på Facebook, har Sivilombudet vurdert sin tilstedeværelse på Facebook og Instagram. Konklusjonen er at Sivilombudet fjerner sine profiler på Facebook og Instagram inntil det foreligger nærmere rettslige avklaringer som skulle tilsi at bruk av disse plattformene ikke lenger er personvernmessig problematisk.

Se beslutningsunderlaget her:

–Vi har et behandlingsansvar for våre profiler på Facebook og Instagram. Vi har vurdert det slik at det er vanskelig for oss å ivareta behandlingsansvaret i tråd med personvernforordningen slik situasjonen er nå, sier sivilombud Hanne Harlem.

– I og med at vi for tiden ikke har nok kunnskap om hvordan Meta behandler våre følgeres data, har vi besluttet at vi inntil videre legger ned våre profiler på disse sosiale mediene. Ved å være til stede på disse plattformene risikerer vi å miste kontrollen over hvordan personopplysninger om følgere av våre sider behandles, og det er en risiko vi ikke ønsker å ta, sier Hanne Harlem.

Sivilombudet vil følge med på personvernmyndighetenes anbefalinger i fremtiden når det gjelder andre sosiale medier, og eventuelle endringer for Facebook og Instagram.

Vi håper at de som har fulgt oss på Facebook og Instagram vil følge oss videre via våre nettsider, nyhetsbrev, Twitter og LinkedIn.