Sivilombudet har meldt avvik til Datatilsynet

Sivilombudet meldte om et brudd på personopplysningssikkerheten (avvik) til Datatilsynet 26/8-2022.

Personvernbruddet gjaldt et brev fra forvaltningen i forbindelse med oppfølgingen av en besøksrapport. Et innkommet brev ble publisert på Sivilombudets nettside, der det på side 2 var en liste over vedlegg med ni personnavn som ikke ble sladdet ved publisering. Dokumentet var publisert i totalt 14 dager og ble fjernet fra vår nettside umiddelbart etter at forholdet ble kjent for oss.

Informasjon fra teknisk leverandør tilsier at opplysningene ikke er søkbare og at dokumentet ikke har blitt lastet ned av andre enn de få vi konkret er kjent med.

– Dette er et avvik som vi ser alvorlig på. Vi har gått gjennom våre rutiner nøye for å lære og hindre at noe liknende skal skje igjen, sier sivilombud Hanne Harlem.