Sivilombudet ønsker flere klager fra barn og unge

Barn og unge har, på samme måte som voksne, klagerett til Sivilombudet. Nå tilrettelegges det for å motta flere klager fra barn.

Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte.

– Vi mottar om lag 4000 klager årlig fra personer som mener de har blitt utsatt for urett av offentlig forvaltning. I klagebunken er det også saker som gjelder barn, men det er få barn som klager selv til Sivilombudet. Derfor har vi nå lagt bedre til rette for å gi barn hjelp i klageprosessen, sier sivilombud Hanne Harlem.

Mange av avgjørelsene fra den offentlige forvaltningen i Norge får stor betydning for barn. Det kan gjelde vedtak om skolegang, helsehjelp, opphold i landet eller hvordan man har det på institusjon.

Nettsider med informasjon for barn og unge og et enkelt kontaktskjema skal gjøre det enkelt å komme i kontakt med Sivilombudet. Klager direkte fra barn skal behandles av saksbehandlere som har fått særskilt opplæring i kommunikasjon med barn.

– Våre saksbehandlere tar imot henvendelser fra barn og unge som ønsker å snakke med oss, og veileder dem videre i klageprosessen. Dette håper vi vil senke terskelen for å klage til oss, slik at vi kan bidra bedre til å hindre urett overfor barn og unge, sier Hanne Harlem.