Bredtveit fengsel. Foto: Sivilombudet
  • Forside
  • Aktuelt
  • Torturforebygging
  • Sivilombudet sender brev til Justis- og beredskapsdepartementet om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Sivilombudet sender brev til Justis- og beredskapsdepartementet om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Sivilombudet gjennomførte et uvarslet besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og én avdeling ved Ullersmo fengsel 13.-16. mars 2023. Det ble gjennomført intervjuer også i uken etter besøket. Besøket var planlagt over tid, og hadde ikke sammenheng med selvmordet som fant sted på Bredtveit fengsel 11. mars. Få dager etter besøket på Bredtveit og Ullersmo, varsler sivilombud Hanne Harlem Justis- og beredskapsdepartementet om svært alvorlige forhold ved fengslene.

Les brevet her:

– Under besøket fant vi forhold som var så alvorlige og akutte at vi dag har sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet for å gjøre oppmerksom på disse. Dette varslet vi Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om i et møte med dem tirsdag 21. mars, sier sivilombud Hanne Harlem.

– Samlet fremstår forholdene både på Bredtveit og for kvinnene på Ullersmo som helt uholdbare. Det er behov for akutte tiltak for å hindre at liv går tapt og for å sikre at de innsattes mest grunnleggende behov og rettigheter sikres, slår sivilombud Hanne Harlem fast. – Sivilombudet stiller til seg til rådighet for departementet for å utdype våre funn og vurderinger.

– I etterkant av våre besøk utarbeider vi en rapport med anbefalinger som blir delt med institusjonen vi har besøkt og deretter offentliggjort. Dette vil også bli gjort i etterkant av besøkene til Bredtveit og Ullersmo. Arbeidet med en slik rapport er omfattende og vil ta tid, sier Harlem.