Illustrasjon: 07Media

Sivilombudets innsynsguide

Sivilombudet mottar og behandler flere hundre klager om innsyn i året. Nå presenteres de viktigste innsynsreglene i et eget veiledningshefte. 

Innsynsguiden retter seg både mot de som ber om innsyn, enkeltmennesket eller journalisten, og de som skal behandle kravet, forvaltningen. Flere av Sivilombudets sentrale uttalelser om innsynsrett er løftet frem som praktiske eksempler for å gi knagger å henge kunnskapen på.

Innsynsguiden finner du her

Sivilombudets veiledningshefter

Sivilombudet skal føre kontroll med forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte. Denne kontrollen skjer blant annet ved at vi behandler klager fra mennesker som har opplevd urett. Våre veiledningshefter er ment å rettlede forvaltningen til riktig saksbehandling på områder der vi erfarer at det ofte skjer feil. Veiledningsheftene finner du på våre nettsider. Trykte utgaver kan bestilles.

Andre utgivelser:

Ansettelser fra A til Å (2021)

Sivilombudsmannens undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen (2021)