• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger går tilbake som dommer i Høyesterett fra januar 2020

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger går tilbake som dommer i Høyesterett fra januar 2020

Aage Thor Falkanger går av som sivilombudsmann om drøyt ett år. Han går tilbake som dommer i Høyesterett, en stilling han har hatt permisjon fra siden juni 2014.

Aage Thor Falkanger er den femte sivilombudsmannen siden 1963. Han har vært lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 1999 til 2007 og professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Falkanger har vært høyesterettsdommer i Norges Høyesterett fra 2010 og har hatt permisjon fra Høyesterett mens han er sivilombudsmann. Falkanger har vært sivilombudsmann siden juni 2014.

– Det har hele tiden vært meningen at jeg skal tilbake til Høyesterett. Av praktiske årsaker annonserer jeg min avgang som sivilombudsmann nå, selv om jeg blir sittende i stillingen mer enn ett år til, sier Age Thor Falkanger.

Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene. Sivilombudsmannen utnevnes av Stortinget for fire år om gangen.

Sivilombudsmannen er en selvstendig og uavhengig instans med to oppgaver:

  • Etterfølgende kontroll av forvaltningen på bakgrunn av klager fra enkeltpersoner.
  • Forebygging av tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Du kan lese mer om oppgaver, uttalelser og rapporter etter besøk på nettsidene her.