• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannen behandler ikke klagen over rammetillatelsen til å rive Y-blokka

Sivilombudsmannen behandler ikke klagen over rammetillatelsen til å rive Y-blokka

Sivilombudsmannen besluttet i dag ikke å behandle klagen over rammetillatelsen til å rive Y-blokka. Det betyr at Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening, Fortidsminneforeningen og Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ikke får sin klage behandlet hos Sivilombudsmannen. Klagerne mente at Fylkesmannen i Oslo og Vikens vedtak om å stadfeste Oslo kommunes rammetillatelse for riving av Y-blokka er ugyldig.

Se også:

I dagens brev til klagerne fremgår det at denne saken kan være bedre egnet for behandling i domstolene enn for Sivilombudsmannens behandling. Domstolene vil  i tilfellet i større grad kunne belyse alle sider av saken og kan avsi dom med bindende virkning for gyldigheten av vedtaket. Sivilombudsmannen har også vist til at klagerne i realiteten delvis angriper gyldigheten av den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal. Denne planen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 og er dermed i utgangspunktet foreldet for Sivilombudsmannens behandling.

– Stortinget synes å ha vurdert og tatt stilling til deler av sakskomplekset. Sivilombudsmannen har tatt hensyn til dette i beslutningen om ikke å behandle klagen. Saken er likevel ikke avvist alene på dette grunnlaget. Ombudsmannen har sagt at saken kan være bedre egnet for domstolsbehandling, men ombudsmannen har ingen mening om saken bør bringes inn for domstolene eller ikke, sier konstituert sivilombudsmann Bjørn Dæhlin.

Det formelle grunnlaget for å ikke behandle klagen er sivilombudsmannsloven § 6 fjerde ledd. Her fremgår det at Sivilombudsmannen avgjør om en klage gir tilstrekkelig grunn til behandling