• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannen er kritisk til begrunnelsen for tvangsbehandling

Sivilombudsmannen er kritisk til begrunnelsen for tvangsbehandling

Sivilombudsmannen har kommet med en høringsuttalelse om forslaget til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven).

Ombudsmannen etterlyser en nærmere vurdering av de menneskerettslige grensene for behandling med tvang, som tvangsmedisinering og ECT («elektrosjokk»). Bakgrunnen for dette er særlig det svake kunnskapsgrunnlaget om virkninger av slike tiltak. Ombudsmannen savner også en større synliggjøring av at enhver som er fratatt friheten, har sine grunnleggende rettigheter i behold. Det er unntak fra disse rettighetene som må begrunnes, påpeker Sivilombudsmannen.

Merknadene i høringsuttalelsen er gitt på bakgrunn av uttalelser i klagesaker og funn fra besøk til steder for frihetsberøvelse under forebyggingsmandatet.